obs De Carrousel

Smaragd 27 1703 GA Heerhugowaard

Schoolfoto van obs De Carrousel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen leren van en met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat ze elkaar leren vertellen hoe ze een taak hebben gemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken in grote en kleinere groepen. De leerlingen werken in onze school daarom in groepen met verschillende leerniveaus en sociale vaardigheden.

Elke groep is een stamgroep, waarbij kinderen van verschillende leeftijd bij elkaar zitten. Het voordeel van deze groepering is, dat er binnen de groep een grote spreiding is in levenservaring en ontwikkeling. Zelfstandig werken en individuele ontplooiing zijn hierbij kernbegrippen. Uitgangspunt is de motivatie van het kind.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Terug naar boven