obs De Carrousel

Smaragd 27 1703 GA Heerhugowaard

Schoolfoto van obs De Carrousel

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt inzicht in de resultaten van IKC De Carrousel/Fonkelsteen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig wordt een toelichting gegeven bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare informatie over de school en de schoolprestaties.

Deze site is in ontwikkeling. Gedurende de komende maanden zal er mer informatie over de school worden toegevoegd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op 1 oktober 2021 was 263.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven