IKC De Poolster

Plutolaan 2 A 1702 CB Heerhugowaard

Schoolfoto van IKC De Poolster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie de referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert. Het percentage leerlingen wat het fundamentele niveau en streefniveau heeft behaald in de afgelopen drie schooljaren wordt weergeven in onderstaande grafieken. In 2021 heeft zelfs 100% van de leerlingen het 1F-niveau behaald. 

De gemiddelde scores op de IEP Eindtoets worden niet meer gebruikt voor het oordeel van de inspectie en daarom zijn de gegevens niet meer in het systeem zichtbaar. Om deze reden worden de grafieken niet meer automatisch gegenereerd en is de onderstaande grafiek dus gedateerd. In schooljaar 2019-2020 is vanwege het coronavirus landelijk geen eindtoets afgenomen in groep 8. In 2020-2021 scoorde IKC De Poolster ruim boven de inspectie-ondergrens van de vergelijkingsgroep. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op het moment van schrijven van deze schoolgids was de koppeling voor de schooladviezen van 2020-2021 nog niet beschikbaar, waardoor deze gegevens nog niet gepubliceerd kunnen worden. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven