IKC De Poolster

Plutolaan 2 A 1702 CB Heerhugowaard

Schoolfoto van IKC De Poolster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een groepsleerkracht zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van een eventuele invaller. We werken vanuit de stichting met een vervangingspoule van vaste invallers. We hebben op school goede afspraken over dag- en weekplanning binnen een groep, zodat het overnemen door een invaller of een collega zo min mogelijk voorbereidingstijd vergt. Uitgangspunt blijft dat we alles in het werk zullen stellen om de kinderen niet naar huis te sturen, maar hierbij geldt: nood breekt wet. In gevallen dat groepen naar huis worden gestuurd, worden zowel het bestuur als de inspectie op de hoogte gesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsindeling wordt ieder jaar opnieuw gemaakt op basis van onze daltonvisie en het aantal leerlingen per leerjaar. Dit is een taak van de directie en het team. Naast jaargroepen kunnen er ook combinatiegroepen gevormd worden. Gestreefd wordt naar een continuïteit in groepssamenstelling en kleinere groepen in de onderbouw en grotere groepen in de bovenbouw. 

De groepssamenstelling voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt:

Groep 1/2a

Groep 1/2b

Groep 3/4

Groep 4/5

Groep 5/6

Groep 7/8

Alle leerkrachten van De Kleine en Grote Beer hebben een lesbevoegdheid. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd daltonleerkracht of in opleiding en werken volgens dezelfde visie en werkwijze. Daarnaast zijn er verschillende leerkrachten met extra specialisatie, bijvoorbeeld op het gebied van daltononderwijs, leerlingenzorg of ICT. Tevens is aan onze school een logopedist verbonden voor een aantal uur per week, worden de lessen HVO voor groep 6 t/m 8 gegeven door een vakleerkracht en werken we samen met Heerhugowaard Sport waardoor alle groepen tweemaal per week gymles krijgen van een vakleerkracht gym.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Jonge kinderen leren al doende, tijdens werk- en spelmomenten. Wij spelen daarop in door ervoor te zorgen dat er een rijke leeromgeving is waarvan kleuters kunnen leren. Spelend en werkend rondom aansprekende thema's creëren we zoveel mogelijk situaties waarin kleuters worden uitgenodigd te luisteren, verwoorden en beleven. Tijdens de speelwerktijd biedt de leerkracht in kleine kringen (in kleine groepjes) taal-, reken- en spelactiviteiten aan. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke groep heeft een rooster, waarin het aantal uren per vakgebied wordt aangegeven. Door ons daltononderwijs kan dit in de praktijk verschillen per kind. Een kind voor wie taal moeilijk is zal daarvoor meer uren ingepland krijgen, dan een kind bij wie het vanzelf gaat. Daardoor is ons onderwijs daadwerkelijk passend onderwijs. Doordat we werken met taken en keuzetaken kunnen kinderen zelf hun tijd, maar uiteindelijk ook de inhoud van hun onderwijs vorm geven binnen de kaders die de leerkracht stelt.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven