Daltonschool De Kleine en Grote Beer

Plutolaan 2 A 1702 CB Heerhugowaard

Schoolfoto van Daltonschool De Kleine en Grote Beer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Al vanaf de kleuterklas er is een scherpe focus op de ontwikkeling van leerlingen. Deze resultaten worden vastgelegd en met ouders en leerlingen besproken. Leerkrachten hebben zicht op alle vorderingen en stemmen hun onderwijs hierop af. De leeropbrengsten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden getoetst door de landelijke eindtoets (Centrale eindtoets/IEP). Kijkend naar de afgelopen jaren, voldoen we ruim aan de kerndoelen van het Nederlandse basisonderwijs. De weergave van de grafiek geeft een vertekend beeld, doordat hierin alle leerlingen zijn meegerekend. Op basis van rekenregels mogen leerlingen met een aangepast eindniveau, leerlingen korter dan 2 jaar op onze school en leerlingen korter dan vier jaar in Nederland buiten de schoolscore gehouden worden. Op basis van deze gegevens scoren we de afgelopen jaren ruim voldoende op de eindtoets.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven