Daltonschool De Kleine en Grote Beer

Plutolaan 2 A 1702 CB Heerhugowaard

Schoolfoto van Daltonschool De Kleine en Grote Beer

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare Daltonschool de Kleine en Grote Beer te Heerhugowaard. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig wordt er een toelichting gegeven bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en via een slideshow een indruk van wat de school uw kind te bieden heeft.

Deze site is in ontwikkeling. Gedurende de komende maanden wordt er meer informatie over de school toegevoegd.

.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op 1 oktober 2020 is 144. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven