Kindcentrum De Vaart

Standerdmolen 2 - 8 1703 NK Heerhugowaard

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vaart
  • De Vaart is taalrijk!
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vaart
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vaart
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Vaart

In het kort

Toelichting van de school

Ons kindcentrum biedt onderwijs, kinderopvang en naschoolse activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Opvang en onderwijs werken samen aan één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen. 

Wij staan voor Verbinden, Vertrouwen en Vooruitgang. Dit maakt De Vaart uniek. Zo zorgen wij er samen voor dat ons kindcentrum een plek kan zijn waar iedereen met plezier naar toe gaat om te leren, te werken en samen te groeien! Wij nodigen u graag uit om eens een kijkje te komen nemen bij kindcentrum De Vaart.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Je groeit hier samen!
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Vooruitgaan
  • Inclusief onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het beleidsplan pedagogisch handelen en sociale veiligheid zijn de onderdelen: Protocol e-mail, internet en sociale media, Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie, school- en klassenregels opgenomen.

Terug naar boven