Daltonschool Columbus

Weegbree 2 1705 RA Heerhugowaard

Schoolfoto van Daltonschool Columbus

In het kort

Toelichting van de school

Dalton Kindcentrum Campus Columbus staat voor modern en duurzaam opvang & onderwijs. Onze Daltonvisie gaat uit van vertrouwen in kinderen en geeft de kernwaarden zelfstandigheid, vrijheid én verantwoordelijkheid, samenwerken, doelmatigheid en reflectie bewust vorm.

Op onze website vind je al heel veel informatie. Om een compleet beeld te krijgen nodigen de kinderen, ouders en teamleden jou van harte uit om kennis te komen maken en de sfeer te komen proeven! Je kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op de website: campuscolumbus.nl

Natuurlijk kun je ons ook altijd bereiken via email of telefoon, tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • vrijheid&verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • doelmatigheid
  • reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het anti-pestbeleid wordt in schooljaar 2021-2022 herzien door Jeroen Blank, pedagogisch coach. 

Terug naar boven