De Helix

Oosterweg Noord 41 1706 AA Heerhugowaard

Schoolfoto van De Helix

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De Helix werkt met het kwaliteitssysteem WMKPO. Iedere twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder personeel, leerlingen en ouders van iedere school. De verbeterpunten van deze onderzoeken zijn terug te vinden in het jaarplan van de school. Daarin wordt aangegeven welke actie er wordt ondernomen ter verbetering van de onderwijs/schoolkwaliteit.

In de bijlage vindt u de samenvatting van het leerling tevredenheid onderzoek van 2020.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De Helix werkt met het kwaliteitssysteem WMKPO. Iedere twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder personeel, leerlingen en ouders van iedere school. De verbeterpunten van deze onderzoeken zijn terug te vinden in het jaarplan van de school. Daarin wordt aangegeven welke actie er wordt ondernomen ter verbetering van de onderwijs/schoolkwaliteit. In de bijlage kunt u lezen aan welke verbeterpunten momenteel wordt gewerkt.

In de bijlage kunt u het rapport van het oudertevredenheidsonderzoek van 2020 lezen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven