De Helix

Oosterweg Noord 41 1706 AA Heerhugowaard

Schoolfoto van De Helix

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van groepsleerkrachten zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van eventuele invallers. We proberen zoveel mogelijk eigen teamleden in te zetten voor vervanging. We hebben op school goede afspraken over dag- en weekplanning binnen een groep zodat het overnemen door een invaller of een collega zo min mogelijk voorbereidingstijd vergt. Uitgangspunt blijft dat we alles in het werk zullen stellen om de kinderen niet naar huis te sturen, maar ook hierbij geldt: nood breekt wet. In gevallen dat groepen naar huis worden gestuurd worden zowel het bestuur als de inspectie op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken op school in principe met het jaarklassensysteem. Kinderen van dezelfde leeftijd leren, werken, spelen en vieren met elkaar. 

De kleuters (4-jarigen) worden geplaatst in één van onze kleutergroepen. Daar zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in een groep. Vanaf groep 3 komen kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar.

Als het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar dusdanig groot is dat er ons inziens geen sprake kan zijn van verantwoord onderwijs, dan kiezen we voor combinatiegroepen.

De groepsindeling wordt ieder jaar opnieuw bekeken en besproken en is een taak van directie en team.

Alle leerkrachten van De Helix hebben een lesbevoegdheid. Binnen het team hebben we een aantal specialismen; gedragsspecialis, lezen, rekenen, motoriek en sociaal/emotionele ontwikkeling. Alle leerkrachten zijn bekwaam in het geven van instructie op maat (Expliciete Directe Instructie), reken-wiskunde didactische aanpak (Met Sprongen Vooruit) en sociale vaardigheid (Positive Behavior Support).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wilt u op korte termijn informatie hebben over de mogelijkheden van passend onderwijs in het algemeen, dan kunt u terecht bij het samenwerkingsverband. Wilt u de mogelijkheden weten die De Helix kan bieden, dan kunt u contact opnemen met de directeur.

Samenwerkingsverband-po Noord-Kennemerland

Postadres: Postbus 90811800 GB Alkmaar

Bezoekadres: Arubastraat 41825 PV Alkmaar

E-mail: secretariaat@swvnk.nl 

Telefoon:072-5671067 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven