De Helix

Oosterweg Noord 41 1706 AA Heerhugowaard

Schoolfoto van De Helix

In het kort

Toelichting van de school

Op openbare basisschool De Helix leggen kinderen de basis om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Kinderen leren keuzes maken, mogen meedenken over hun eigen leerproces en zijn medeverantwoordelijk voor hun prestaties. Uw kind mag op onze school ontdekken wat het leuk vindt. Daarom bieden we veel creatieve, muzikale en sportieve activiteiten aan, naast ons gedegen taal-, lees- en rekenonderwijs.   

De Helix biedt onderwijs en kinderopvang in een veilig en modern klimaat. Onze school staat bekend om de heldere structuur, de positieve en persoonlijke manier waarop we met onze leerlingen omgaan en de goede onderwijsresultaten. Kinderen mogen hun talenten ontdekken op De Helix!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilig
  • gezond
  • toegankelijk
  • resultaatgericht
  • talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Helix is in augustus 2015 gestart in nieuwbouwwijk De Draai. De school bestond toen uit 4 groepen met in totaal 87 leerlingen. In vijf jaar tijd is de school zodanig gegroeid dat we nu 11 groepen hebben met in totaal 250 leerlingen. De leerlingen stromen in alle groepen in gedurende het schooljaar. De komende jaren zal het schoolgebouw nog worden uitgebreid met de aanbouw van 4 lokalen. Hetgeen betekent dat ook het aantal leerlingen de komende jaren nog zal toenemen. Nieuwbouwwijk De Draai is ook nog steeds in ontwikkeling, er worden nog meer huizen gebouwd en opgeleverd. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven