Basisschool Nexus | voor speciaal basisonderwijs

Het Schild 2 b 1704 EK Heerhugowaard

  • Schoolfoto van Basisschool Nexus | voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Nexus | voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Nexus | voor speciaal basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2013 zijn de oecumenische School voor speciaal Basisonderwijs Bommelstein en de Openbare School voor speciaal Basisonderwijs De Witte Raven gefuseerd onder de naam Nexus.

De school gaat zich in de komende periode ontwikkelen richting Steunpunt/Expertisecentrum voor Passend Onderwijs.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Nexus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven