Kindcentrum de Vlindertuin

Cornelia van Arkeldijk 24 1705 NP Heerhugowaard

Schoolfoto van Kindcentrum de Vlindertuin

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vlindertuin!

We hopen u een inkijkje te kunnen geven in ons prachtig gelegen kindcentrum. Zowel scholen op de kaart als de schoolgids, richten zich verder helemaal op onderwijs en niet op de opvang, al is dat voor ons onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wij bieden een fijne en veilige plek voor uw kinderen van 0 tot 13 jaar.

Naast basisonderwijs bieden wij:

- voorschoolse- tussenschoolse- en naschoolse opvang

- diverse naschoolse activiteiten

- kinderdagverblijf van 7.00 tot 18.00 uur

- peuteropvang


Namens de directeuren,

Nicola van der Stoop / Laura Mulder en het hele team opvang én onderwijs

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Eigenaarschap
  • Groei
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school in het samenwerkingsverband beschrijft welke (extra) ondersteuning de school kan aanbieden. Alle reguliere scholen zijn in staat om naast basisondersteuning leerlingen met speciale onderwijsbehoeften extra te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld vanuit een trajectvoorziening die binnen elke school aanwezig is. Scholen zijn verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Daarin wordt beschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden.

Informatie over het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school:

www.kindcentrumdevlindertuin.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven