Kindcentrum De Paperclip

Van Eedenplein 7 1702 GW Heerhugowaard

  • De Paperclip hoopt jaarlijks op de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan het schooltuinproject.
  • Even heerlijk ontspannen in De Klipper.
  • Jaarlijks worden er in de bovenbouw surprises gemaakt. Uiteraard worden de resultaten geshowd.
  • Veel aandacht voor een goede basis voor het leesonderwijs. Leerlingen starten in fase 14 met lezen als zij 'leesrijp' zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Paperclip in Heerhugowaard. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school. Waar nodig hebben we een toelichting gegeven bij de cijfers. Zo biedt dit SchoolVenster u brede informatie over de kwaliteit en de schoolprestaties van De Paperclip. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbinding
  • Gemeenschapszin

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Paperclip heeft een stabiel leerlingenaantal. We constateren in de onderbouw een toename van het aantal leerlingen, waardoor we verwachten dat in de toekomst het leerlingenaantal zal gaan groeien.
We werken momenteel met 8 groepen. Het leerlingenaantal binnen Kindcentrum De Paperclip ligt rond de 200. De leerlingen van De Regenboog, de school voor nieuwkomers vallen onder onze school. Op deze locatie ligt het accent op het leren van de Nederlandse taal en worden de leerlingen voorbereid op de stap naar een reguliere basisschool. Het leerlingenaantal van De Regenboog ligt rond de 80/90. De in- en uitstroom is daardoor sterk wisselend.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het onderstaande overzicht ziet u de tijden voor Opvang en Onderwijs. Binnen ons Kindcentrum zijn deze tijden het uitgangspunt. Voor opvang is er in overleg meer mogelijk. Zo kan het zijn dat u door een onregelmatig dienstrooster incidenteel opvang nodig heeft vanaf bijvoorbeeld 7:00 uur of nog na 18:00 uur. In overleg kunnen wij kijken of dit passend te maken is. Veelal kunnen wij hier invulling aan geven, omdat onze locatie dichtbij De Groene Linde ligt. Hier zijn ook de 0 -2,5 jarige broertjes en zusjes van onze leerlingen die gebruik maken van het kinderdagverblijf. Mieke Dorrestein locatiemanager Blosse opvang gaat graag met u in gesprek. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De kernwaarden Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid hebben wij binnen ons Kindcentrum hoog in het vaandel staan. Daarom is er in ons (les)aanbod veel aandacht voor groepsvormende activiteiten en het aanleren van goed gedrag. Onder goed gedrag verstaan wij de gedragsverwachtingen die wij binnen het Kindcentrum hebben vastgesteld en door middel van pictogrammen en matrixen zichtbaar hebben gemaakt binnen het Kindcentrum.

Terug naar boven