PJ Smitschool

Dreef 12a 1701 GP Heerhugowaard

Van 0 tot 12 jaar van 7 tot 7!

Het team

Toelichting van de school

Net als bij de kinderen staat de ontwikkeling van talent centraal bij onze medewerkers. Het team 'Pater Jan Smit' is een professioneel en enthousiast team dat zich blijft ontwikkelen. Door gebruik te maken van elkaars expertise, talenten, uitwisselingen, gezamenlijke teamtraining en individuele trainingen/opleidingen wordt het maximale uit onze medewerkers gehaald. Hierdoor kunnen zij met passie en plezier hun talenten overbrengen op de kinderen. Ons team denkt en werkt vanuit 'de 6 van de PJS' en heeft gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van ieder kind.

Wij zijn een team dat open staat voor veranderingen en verbetering en zoeken aansluiting bij dat wat de kinderen nodig hebben. ‘Werkdruk’ wordt vervangen door ‘werkplezier’, wat alles mogelijk maakt.

Voor contactgegevens en aanwezigheid van de medewerkers verwijzen wij naar onze site.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een personeelslid wordt er met het team gekeken of dit door collega's kan worden ingevuld of dat de invalpool moet worden aangeschreven.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven