Tweestromen Basisschool

Bukestraat 3 6624 AN Heerewaarden

  • Schoolfoto van Tweestromen Basisschool
  • Schoolfoto van Tweestromen Basisschool
  • Schoolfoto van Tweestromen Basisschool
  • Schoolfoto van Tweestromen Basisschool
  • Schoolfoto van Tweestromen Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van openbare basisschool De Tweestromenschool in Heerewaarden.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Dit is de link die u kunt gebruiken om meteen naar de website van school te gaan: www.tweestromenschool.nl. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Toekomstgericht
  • Vernieuwend
  • Klein van stuk
  • Groots in denken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven