OBS Route 0513

Veluwelaan 47 8443 AJ Heerenveen

  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513

In het kort

Toelichting van de school

Op OBS Route 0513 wordt Teamonderwijs Op Maat gegeven (ook wel TOM - onderwijs genoemd). De school is gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw. Het is de “school zonder binnenmuren”, waar kinderen aan de hand van zo veel mogelijk gepersonaliseerde leerroutes met veel plezier leren, spelen, ontdekken en zich ontwikkelen. De school bestaat uit twee grote leerpleinen met verschillend ingerichte instructie-, werk- en themahoeken. Afhankelijk van het leerdoel kiezen de kinderen een passende werkplek om zelfstandig, samenwerkend en actief lerend zich de leerstof eigen te maken.

Scholen op de kaart biedt u informatie over OBS Route 0513 en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren).

OBS Route 0513 is één van de scholen van Stichting Ambion. Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter. Onderwijsnetwerk Ambion heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl.

OBS Route 0513 is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Teamonderwijs; vakleerkrachten
  • Gepersonaliseerde leerroutes
  • Zelfstandig samenwerkend leren
  • Talentontwikkeling-IPC
  • KIVA school- Wereldburgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is ons leerlingenaantal gestaag gestegen en stabiel gebleven.

Het document 'aanmelding en toelating' is te vinden op onze schoolwebsite www.obsroute0513.nl bij 'School/Documenten'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven