Ekke de Haanschool

Zegge 2 8446 CL Heerenveen

  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij kennen op onze school een sterk pedagogisch klimaat. Pesterijen en verstoringen worden meteen aangepakt. Wij hanteren een gedragsprotocol waarin de mening van onze leerlingen wordt meegenomen. Op onze school is een leerlingenraad gekozen door de leerlingen. Zij vergaderen elke maand en de adviezen en tips uit de vergadering nemen wij mee in het team. De leerlingenraad presenteert de uitkomsten van de vergaderingen aan de overige leerlingen.   
Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven