Van Maasdijkschool

Van Beyma Thoe Kingmaweg 1 8441 CP Heerenveen

Schoolfoto van Van Maasdijkschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met de grote tevredenheid van de leerlingen. Wel blijven we streven naar beter. Ons programma Kanjertraining helpt ons daarbij.
Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

47% van de ouders heeft deelgenomen aan de enquête. Dat is op een schoolbevolking van 180 leerlingen bijna representatief, daarvoor is 55% nodig. De deelname is veel groter dan twee jaar geleden. Daarom is het voor ons een waardevolle meting. Het is fijn, dat de ingevulde peiling een mooi resultaat laat zien. Het is een mooie basis om verder te bouwen. De ouders waarderen de school met 8,04.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven