V Maasdijkschool

Van Beyma Thoe Kingmaweg 1 8441 CP Heerenveen

De van Maasdijkschool biedt een solide basis om de wereld in te vliegen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de “van Maasdijkschool”.

Scholen op de kaart biedt u informatie over de van Maasdijkschool en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO(Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren). Van Maasdijkschool valt onder stichting "Ambion", het overkoepelend bestuur van vijfentwintig openbare basisscholen in de gemeenten Heerenveen en Súdwest Fryslan. Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter. Circa 3300 kinderen bezoeken de scholen van Ambion en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door circa 300 medewerkers. Ambion heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambion.nl . Van Maasdijkschool is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

Aanmeldprocedure

In het kennismakingsgesprek wordt u de aanmeldprocedure uitgelegd. Gebruikelijk is, dat bij plaatsing de leerkracht van de jongste kleuters bij u thuis komt voor een kennismakingsbezoek. Daar worden afspraken gemaakt over het proefdraaien en allerlei praktische zaken. Aanmelden kan op onze website. U vindt het document "beleid aanmelden en aanname" op de website en op de website van "scholen op de kaart"

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kwaliteit
  • solide
  • veilig: Kanjerschool
  • diversiteit: verschillen mogen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven