De Optimist

Barten 11 8447 BS Heerenveen

  • Schoolfoto van De Optimist
  • Schoolfoto van De Optimist
  • Schoolfoto van De Optimist
  • Schoolfoto van De Optimist

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Optimist, één van de 17 scholen van Onderwijsnetwerk De Basis. Onderwijsnetwerk De Basis vormt het overkoepelend bestuur van de 17 openbare basisscholen in gemeente Heerenveen. Iedere school(locatie) heeft een eigen specifieke werksfeer en karakter. Onderwijsnetwerk De Basis valt samen met Onderwijsgroep Primus sinds 2016 onder Ambion Holding. De holding heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl Rond de 2560 kinderen bezoeken onze scholen en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door 250 medewerkers. De gegevens in dit SchoolVenster zijn afkomstig van DUO, de onderwijs-inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Optimist is een middelgrote openbare basisschool met ongeveer 160 leerlingen. De school is gevestigd in 'Us Kubus'; een multifunctioneel gebouw. De school heeft 7 heterogene groepen. In alle groepen werken we met een circuitmodel. Op de onze school stemmen we het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van het kind. Vanaf groep 1 staat er al Engels op het programma. Spelenderwijs leren de kinderen de taal. Een groot succes is ons talentencircuit. Hierin mixen wij de groepen 3 t/m 8 en kiezen de kinderen uit een groot aanbod een onderwerp waar hun interesse ligt ( u kunt hierbij denken aan: schaken, programmeren, creatief, Franse les, natuuronderwijs, houtbewerken, koken, e.d.) In de bovenbouwgroepen bieden wij Godsdienstles of Humanistische Vorming.  Samen met Kinderwoud vormen wij een Kindcentrum. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Brede wijkschool
  • Heterogene groepen
  • Dialoog ouders en school
  • De Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven