Basisschool Sint Jozef

Van Dekemalaan 2 8442 BC Heerenveen

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

In het kort

Toelichting van de school

IKC Sint Jozef is een actieve katholieke basisschool in het centrum van Heerenveen.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier kan leren in een veilige omgeving waarin het zich thuis voelt en gezien wordt.

Sinds 2004 zijn we een gecertificeerde Daltonschool. Wij werken vanuit de kernwaarden van het Daltononderwijs. Het ontwikkelen van Zelfstandigheid, het leren Samenwerken en Reflecteren, het Effectief omgaan met de doelen van de taak en het dragen van Verantwoordelijkheid staan hierin voor ieder kind centraal.

Op IKC Sint Jozef ontwikkelt uw kind zich tot een zelfbewust mens met oog voor de wereld om zich heen. Uw kind leert steeds opnieuw het maximale uit zichzelf te halen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldburger
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sint Jozefschool bestaat al sinds 1869 en heeft in haar ruim 150 jarig bestaan altijd rond de 100 leerlingen gehad. Ook tegenwoordig nog blijft het leerlingenaantal jaarlijks stabiel net boven de 100 leerlingen. De afgelopen jaren kent de school groei. Steeds meer mensen uit andere wijken van Heerenveen weten de weg naar de IKC Sint Jozef. Dé school waar kinderen leren om wereldburger te zijn en om te gaan met een diversiteit van culturen. Burgerschap komt op ons IKC op een natuurlijke manier tot stand en sluit aan bij de leefwereld van de kinderen.

Wij zijn een Kindcentrum waar uw kind gezien wordt en waar alle leerlingen elkaar kennen. Doordat IKC Sint Jozef niet al te groot is lukt het ons om alle kinderen en hun ouders persoonlijk te kennen. Hierdoor voelen ouders en kinderen zich al snel thuis bij ons.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een continurooster. Alle kinderen eten in hun klas met hun eigen leerkracht. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen om 12 uur vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven