Basisschool Sint Jozef

Van Dekemalaan 2 8442 BC Heerenveen

 • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

In het kort

Toelichting van de school

IKC Sint Jozef biedt kwalitatief goed onderwijs en opvang in het centrum van Heerenveen. Wij gaan ervanuit dat alle kinderen kunnen leren en dat zij vanuit vertrouwen steeds opnieuw het maximale uit zichzelf weten te halen.

Wij zijn sinds 2004 een gecertificeerde Daltonschool en werken vanuit de kernwaarden van het Daltononderwijs:

 • Het ontwikkelen van Zelfstandigheid,
 • het leren Samenwerken met anderen,
 • Reflecteren op jezelf in relatie tot je omgeving, 
 • het Effectief omgaan met de doelen van de taak,
 • en het dragen van Verantwoordelijkheid staan hierin voor ieder kind centraal.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier kan leren in een veilige omgeving waarin het zich thuis voelt en gezien wordt. Dit doen wij sinds 1869 vanuit de katholieke identiteit vertaald naar de realiteit van het leven nu:

Een superdiverse samenleving waarin mensen vanuit alle talen en culturen met en naast elkaar samen leven.   

Op IKC Sint Jozef ontwikkelen kinderen zich tot zelfbewuste mensen met lef én met oog voor de wereld om zich heen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Wereldburger
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sint Jozefschool bestaat al sinds 1869 en heeft in haar ruim 150 jarig bestaan altijd rond de 100 leerlingen gehad. Ook tegenwoordig nog blijft het leerlingenaantal jaarlijks stabiel net boven de 100 leerlingen. De afgelopen jaren kent de school groei. Steeds meer mensen uit andere wijken van Heerenveen weten de weg naar de IKC Sint Jozef. Dé school waar kinderen leren om wereldburger te zijn en om te gaan met een diversiteit van culturen. Burgerschap komt op ons IKC op een natuurlijke manier tot stand en sluit aan bij de leefwereld van de kinderen.

Wij zijn een Kindcentrum waar uw kind gezien wordt en waar alle leerlingen elkaar kennen. Doordat IKC Sint Jozef niet al te groot is lukt het ons om alle kinderen en hun ouders persoonlijk te kennen. Hierdoor voelen ouders en kinderen zich al snel thuis bij ons.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een continurooster. Alle kinderen eten in hun klas met hun eigen leerkracht. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen om 12 uur vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leefstijl

Om een veilig pedagogisch klimaat op onze school te versterken, werken we met de methode Leefstijl.

Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden, normen en waarden een belangrijke rol. Met het Leefstijl-programma worden kinderen hiervan bewust gemaakt. Samen met groepsgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.

Door de Leefstijl-lessen krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen en kunnen ze door oefening leren meer doordachte beslissingen te nemen. Ze leren luisteren, gevoelens te uiten en rekening te houden met anderen. Leefstijl is een methode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert, maar ook het leren zelf. Kinderen zitten immers beter in hun vel waardoor ze beter en makkelijker leren.

Leefstijl staat in zowel de peuter-, kleuter-, midden- en bovenbouw wekelijks op het lesprogramma. Leefstijl bestaat uit zes thema's die jaarlijks terugkomen op een ander niveau. Ook de veilige omgang met sociale media, is opgenomen in het Leefstijlprogramma. Daarnaast doen we aanvullend in de bovenbouw Mediamasters.

Terug naar boven