Basisschool De Buitenkans

Fluessen 8 8446 MD Heerenveen

  • Schoolfoto van Basisschool De Buitenkans
  • Schoolfoto van Basisschool De Buitenkans
  • Schoolfoto van Basisschool De Buitenkans
  • Schoolfoto van Basisschool De Buitenkans
  • Schoolfoto van Basisschool De Buitenkans

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Buitenkans. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogiek van Reggio Emilia
  • Openheid,verbondenheid,plezier
  • Respect, vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid,onderzoek
  • Talenten, kwaliteiten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Buitenkans is een nieuwe school met een volledig nieuw concept geïnspireerd op de pedagogiek uit Reggio Emilia (Loriz Malaguzzi) en heeft de deuren geopend op 1 september 2016 met 64 leerlingen. Het eerste schooljaar was uitdagend, zeker omdat De Buitenkans ander onderwijs aanbied dan de meeste andere scholen. Een aantal ouders bleek in het startjaar een beeld van de school te hebben dat afweek van de  praktijk. Alle ouders en kinderen die zich nu aanmelden en de school in de praktijk ook kunnen ervaren zijn heel enthousiast. Ook de onderwijsinspecteurs, die de school in mei 2019 de 4-jaarlijkse inspectie hebben gedaan, zijn zeer enthousiaist. Op 1 oktober 2019 zijn er inmiddels 105 leerlingen en de ambitie is om door te groeien naar iets meer dan 200 leerlingen in 2021.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool De Buitenkans heeft een uniek concept waarin de school op weekdagen van 7:30 tot 18:30 uur open is gedurende 50 weken. Buiten de reguliere schooltijden (9:00-14:30) hebben de kinderen nog steeds dezelfde begeleiders als tijdens de schooltijden. Ook zijn de kinderen in het zelfde schoolgebouw en zijn ze veel op het bijzondere en uitdagende schoolplein en in de groentetuin, dierenverblijf en hutten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven