Basisschool Futura

Beugel 201 8447 ATHeerenveen Heerenveen

  • De iPad is een belangrijk middel om aan te sluiten bij het individuele niveau van de leerling.
  • Ons onderwijs is gericht op de toekomst. We werken vaardigheden die ze later nodig hebben. O.a. door te werken met robots en een 3D-printer.
  • Wij geloven dat God elk kind uniek heeft geschapen met eigen gaven en talenten. Wij helpen dit te ontwikkelen en tot  bloei te laten komen.

Het team

Toelichting van de school

Het team van Futura is een klein team bestaande uit startende en ervaren leerkrachten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een leerkracht als invaller aan onze school verbonden. Mocht deze leerkracht niet beschikbaar zijn, dan hebben wij een invalpool vanuit de vereniging om op terug te vallen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

persoonlijk leerplan

De kinderen krijgen gepersonaliseerd onderwijs. Dat betekent dat we aansluiten bij het niveau en de onderwijsbehoeften van het kind. Ouders worden hierin betrokken om zo optimaal mogelijk bij het kind te kunnen aansluiten. Elk kind werkt daarom met een Persoonlijk Leerplan voor een bepaalde periode. 

combinatiegroepen

De kinderen zitten in combinatiegroepen waarbij veel aandacht is voor de groepsvorming en de sociale ontwikkeling. Dit doen we door middel de methode Kanjertraining, maar ook door in te haken op dagelijkse gebeurtenissen. 

professionalisering

Het blijven ontwikkelen van de leerkrachten vinden we erg belangrijk. Er is een leerkracht die zich verder verdiept in Hoogbegaafdheid, er zijn leerkrachten die zich verdiepen in het rekenonderwijs, een leerkracht die zich verdiept heeft in het vak Engels. De komende jaren willen we ons op meer vlakken verbeteren. We willen zo het onderwijs naar een beter en hoger plan brengen, zodat kinderen hier optimaal gebruik van kunnen maken.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw worden de vakken minder los aangeboden, maar zit het verweven in het onderwijsaanbod. In de onderbouw wordt aan de hand van thema's gewerkt waarin het grootste deel van de doelen wordt verwerkt. De uren hierboven zijn een globale weergave. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Futura vinden we de basis van lezen, taal en rekenen belangrijk. We volgen het onderwijs op basis van een leerlingvolgsysteem. Afhankelijk van die uitkomsten stellen we meerdere malen per jaar ons onderwijs bij. 

Naast die vakken, vinden we de brede ontwikkeling ook belangrijk. We streven naar een breed aanbod van wereldoriëntatie en creatieve vakken, dit geven we vorm door thematisch te werken op de middag. Maar ook techniek en 21e eeuwse vaardigheden nemen een centrale plek in, in ons onderwijs.

Onze school wil het onderwijsaanbod graag afstemmen op de leerling. Dat betekent dat het ene kind meer tijd nodig heeft voor rekenen, terwijl de andere meer tijd nodig heeft voor taal. Door meer gepersonaliseerd te werken, proberen we hier ruimte voor onderscheid in te bieden. Dat betekent dan ook dat bovenstaande urenverdeling een globale tijdsverdeling is. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisschool Futura biedt onderwijs aan aan leerlingen van 2 t/m 12 jaar. Hiervoor hebben we de volgende faciliteiten: Peuteropvang


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven