Basisschool Futura

Beugel 201 8447 ATHeerenveen Heerenveen

  • De iPad is een belangrijk middel om aan te sluiten bij het individuele niveau van de leerling.
  • Ons onderwijs is gericht op de toekomst. We werken vaardigheden die ze later nodig hebben. O.a. door te werken met robots en een 3D-printer.
  • We werken vanuit de Christelijke identiteit en we doen er alles aan om kinderen hun talenten te laten ontdekken en tot bloei te laten komen.

In het kort

Toelichting van de school

FUTURA

Geloven in de toekomst

Futura is een school gericht op de toekomst. Wij begeleiden onze leerlingen op een uitdagende en prikkelende manier door onderwijs te bieden dat bij de kinderen past en hen aanspreekt.  We leren de kinderen vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben. We bieden motiverend, boeiend  onderwijs door thematisch te werken, waarin er samenhang is tussen de wereldoriëntatie vakken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School met de Bijbel
  • Thematisch
  • Eigentijds & innovatief
  • Geloven in de toekomst
  • Veilig, geborgen, gewaardeerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren zetten we in op groei voor de school. We zien ook dat de aantallen in de jongste groepen weer toenemen en de prognoses voor de komende jaren zijn verdere groei. Door de aanwezigheid van de Peuteropvang "de Kameleon (Kleurrijk)in de school, zetten we in op onderwijs van 2 t/m 12 jaar.
Weergave

Leerlingen
46
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven