Christelijke Basisschool de Roerganger

Vogelwijk 21 8446 KC Heerenveen

Slecht weer bestaat niet, vandaar dat alle kleuters laarzen op school hebben. Met elkaar in de zandbak is natuurlijk ook fijn!

In het kort

Toelichting van de school

De Roerganger, geeft richting aan jouw talent!

Wat betekent dit voor ons onderwijs?

We bieden op De Roerganger boeiend onderwijs in een afwisselend programma. Rekenen, taal, schrijven en lezen staan centraal. Daarbij leren we vaardigheden als samenwerken, programmeren en ontdekkend leren. In de middagen staan wereldoriëntatie en techniek centraal. We houden rekening met de talenten en interesses van onze leerlingen, uw kinderen.

Op onze school zijn de volgende bakens belangrijk:

-        Ons onderwijs en talenten; het roer

-        Communicatie; de spreekbuis

-        Leerkracht; de bemanning

-        Boeiend onderwijs; de koers

-        Identiteit; het kompas

-        Gezonde school; fit aan boord

Dit betekent dat we in contact zijn met u en uw kind over welzijn, welbevinden en ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke school
  • Gezonde school: sport/ voeding
  • Boeiend en eigentijds
  • Duidelijke structuur
  • Goede sfeer en talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 telt De Roerganger 198 leerlingen. We groeien tot 216 leerlingen aan het einde van het schooljaar. Dit is wat we nu al weten en dat kan nog veranderen in de loop van het jaar.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van het continurooster. De kinderen gaan van 8.30 - 14.15 uur naar school. Op school eten de kinderen met hun klasgenoten in het lokaal de lunch, bij de lunch dekken de kinderen hun tafel met bijv. een theedoek. Dit doen we om een verschil te maken tussen onderwijs en eten, gezelligheid en uit hygiënisch oogpunt. Na de lunch gaan alle kinderen heerlijk buiten spelen, tijdens de middag pauze (12.00-12.30 uur) is er natuurlijk pleinwacht op het plein. Als het regent blijven de kinderen binnen en kunnen ze kiezen uit; tekenen, film kijken, lezen en de kinderen kunnen spelletjes spelen.

De kinderen uit de groepen 1 t/m 2 hebben een aangepast lesrooster. Groep 1 is elke vrijdag vrij en de groep 2 gaat op vrijdag alleen de ochtend naar school van 8.30 - 12.15 uur. Groep 3-8 hebben het 5 gelijke dagen model.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven