Christelijke Basisschool de Roerganger

Vogelwijk 21 8446 KC Heerenveen

Slecht weer bestaat niet, vandaar dat alle kleuters laarzen op school hebben. Met elkaar in de zandbak is natuurlijk ook fijn!

In het kort

Toelichting van de school

De Roerganger, geeft richting aan jouw talent!

Wat betekent dit voor ons onderwijs?

We bieden op De Roerganger boeiend onderwijs in een afwisselend programma. Rekenen, taal, schrijven en lezen staan centraal. Daarbij leren we vaardigheden als samenwerken, programmeren en ontdekkend leren. In de middagen staan wereldoriëntatie en techniek centraal. We houden rekening met de talenten en interesses van onze leerlingen, uw kinderen. In het schooljaar 2023-2024 staan de basisvaardigheden centraal: lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven. We maken doorgaande lijnen van groep 1-8 welke beschreven staan in ambitiekaarten.

Op onze school zijn de volgende bakens belangrijk:

-        Ons onderwijs en talenten; het roer

-        Communicatie; de spreekbuis

-        Leerkracht; de bemanning

-        Boeiend onderwijs; de koers

-        Identiteit; het kompas

-        Gezonde school; fit aan boord

Dit betekent dat we in contact zijn met u en uw kind over welzijn, welbevinden en ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke school
  • Gezonde school: sport/ voeding
  • Boeiend en eigentijds
  • Duidelijke structuur
  • Goede sfeer en talentgedreven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 foktober 2023 telt De Roerganger 205 leerlingen. 

De meeste leerlingen komen uit de wijk waarin de school staat. We hebben een aantal kinderen uit de omliggende wijken: De Heide, Skoatterwald en Rottum. Onze leerlingen zitten in 9 groepen; we hebben 2 groepen 1-2, 3,4,5, 2x 6, 7 en 8.

De leerling populatie is gemengd. (12% NOAT leerlingen). Naast het vak Nederlandse taal geven we ook Fries en Engels. We streven naar profiel C voor het vak Fries; dit betekent dat leerlingen Friese les krijgen in alle groepen en een positieve houding hebben ten opzichte van de Friese taal, dat ze kunnen lezen en luisteren en een beetje spreken in het Fries. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van het continurooster. De kinderen gaan van 8.30 - 14.15 uur naar school. Op school eten de kinderen met hun klasgenoten en groepsleerkracht in het lokaal de lunch, bij de lunch dekken de kinderen hun tafel met bijv. een theedoek. Dit doen we om een verschil te maken tussen onderwijs en eten, gezelligheid en uit hygiënisch oogpunt. Na de lunch gaan alle kinderen heerlijk buiten spelen, tijdens de middag pauze (12.00-12.30 uur) is er natuurlijk pleinwacht op het plein. Als het regent blijven de kinderen binnen en kunnen ze kiezen uit; tekenen, film kijken, lezen en de kinderen kunnen spelletjes spelen.

De kinderen uit de groepen 1 t/m 2 hebben een aangepast lesrooster. Groep 1 is elke vrijdag vrij en de groep 2 gaat op vrijdag alleen de ochtend naar school van 8.30 - 12.15 uur. Groep 3-8 hebben het 5 gelijke dagen model.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven