De Burcht

Schoterplein 28 8448 RP Heerenveen

Schoolfoto van De Burcht

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van CBS de Burcht.

Samen is beter  

Op de Burcht leven en leren we samen. We zijn ervan overtuigd dat een goeie relatie tussen kinderen, ouders en leerkrachten leidt tot betere resultaten. Samenwerken leidt tot een sterke verbinding tussen kinderen en leerkrachten en kinderen onderling. Die verbinding bevordert een veilig klimaat waarin kinderen niet alleen kunnen leren, maar zich ook persoonlijk kunnen ontwikkelen. De leerkracht praat regelmatig met kinderen over de gemaakte stappen en werkt hierin samen met ouders. Om te komen tot het beste resultaat zien we het als onze opdracht om ook intern goed af te stemmen. Samen is beter.

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website. http://deburcht-meilan.nl/

Met vriendelijke groet,

Loek Iedema

directeur

CBS DE BURCHT

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen is beter
  • Betekenisvol eigentijds leren
  • Ouderbetrokkenheid
  • Christelijk geïnspireerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Burcht is een groeischool in de groeiwijk Skoatterwâld. Op 1 oktober van het schooljaar 2014-2015 zitten er 430 kinderen op de school verdeeld verdeeld over 17 groepen. Met ingang van januari 2015 wordt de 18e groep opgestart. Belangrijk aandachtspunt is het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. Hierbij is het belangrijk dat groepen niet te groot worden en de inzet van 2 fulltime leerkrachtondersteuners in grotere groepen een grotere rol krijgen toebedeeld.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven