o.b.s. Het Slingertouw

Schoterplein 29 8448 RP Heerenveen

  • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
  • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
  • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
  • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
  • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Binnen OBS Het Slingertouw wordt de school beschouwd als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.  
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.  
Het welbevinden en de veiligheidsbeleving van onze leerlingen vinden we dan ook erg belangrijk.

Het jaarlijks in kaart brengen van deze zaken met behulp van vragenlijsten onder de leerlingen vinden we een goed middel om te kijken of we deze doelen ook daadwerkelijk realiseren.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven