Horsthoekschool

Oenerweg 7 8181 RE Heerde

Schoolfoto van Horsthoekschool

Het team

Toelichting van de school

  • Het Team van de Horsthoek bestaat uit gedreven mensen die zich met hart en ziel inzetten om goed onderwijs aan kinderen te geven.
  • De school onderscheidt zich door haar prachtige ligging in het buitengebied. Het Onderwijs onderscheidt zich door de drie pijlers van het onderwijs; Ontwikkelingsgericht onderwijs, Pedagogisch klimaat en Zorg.
  • Onze doelgroep zijn kinderen in de basisschoolleeftijd die modern onderwijs aangeboden krijgen in de oudste school van Nederland
  • Onze school is een Opleidingsschool voor de Pedgogische Academie. Jaarlijks zijn er in alle groepen stagiares die van ons onderwijs leren, maar waarvan wij leren door de input van nieuwe inzichten en energie.
  • De vakleerkrachten HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) en GVO (Godsdienstig Vormend Onderwijs) geven les aan die kinderen die zich daarvoor hebben opgegeven in de groepen 3 t/m 8 op maandag. 
  • De vakleerkracht voor muziek geeft elke dinsdagochtend muziekles aan alle groepen
  • De buurtcoach Sport en Bewegen geeft op nader te bepalen tijden, les aan alle kinderen van onze school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn je te vragen jouw kind thuis te houden. Je wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als je niet thuis voor opvang kunt zorgen, kun je dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven