openbare basisschool De Spreng

Rhijnsburglaan 7 A 8181 XW Heerde

  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De Spreng. U vindt op deze pagina allerlei (zakelijke) gegevens over de school. Lees en bekijk het; erg interessant! Op die manier krijgt u een betrouwbaar beeld van wat de school doet aan goed onderwijs. Maar... de sfeer en de dynamiek van het onderwijs op De Spreng ervaart u door bij ons langs te komen en een kijkje te nemen. Via de contactgegevens kunt u een afspraak met ons maken. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjertraining / KickFit!
  • Gezonde School
  • Snappet
  • 'Bieb-Op-School'- school
  • Het bruist van mogelijkheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2018 is er veel nieuwe instroom (voornamelijk in de midden- en bovenbouw) van leerlingen geweest in verband met de sluiting van een openbare school in onze gemeente. De leerlingen zijn ingestroomd op De Spreng in verschillende groepen. Inmiddels hebben de meeste leerlingen via natuurlijk verloop (overgang van basisschool naar middelbare school) onze school verlaten.

Wij werken aan een stabiele instroom bij de kleuters door het aangaan van de contacten met de peuterspeelzalen in onze Brede school. Het formeren van een 3+ groep is daarbij een vorm om meer kleuterleerlingen geleidelijk te laten instromen op De Spreng. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven