openbare basisschool De Spreng

Rhijnsburglaan 7 A 8181 XW Heerde

  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De Spreng. U vindt op deze pagina allerlei (zakelijke) gegevens over de school. Lees en bekijk het; erg interessant! Op die manier krijgt u een betrouwbaar beeld van wat de school doet aan goed onderwijs. Maar... de sfeer en de dynamiek van het onderwijs op De Spreng ervaart u door bij ons langs te komen en een kijkje te nemen. Via de contactgegevens kunt u een afspraak met ons maken. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjertraining / KickFit!
  • Gezonde School
  • Snappet
  • 'Bieb-Op-School'- school
  • Het bruist van mogelijkheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven