Jenaplanschool Heerde

Beatrixweg 30 8181 LE Heerde

Schoolfoto van Jenaplanschool Heerde

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Jenaplanschool Heerde is een stamgroep op zich! Het team bestaat uit een vaste groep mensen die ieder vanuit eigen talent en passie vorm en inhoud geven aan ons Jenaplanonderwijs. Onze school is een erkende en gecertificeerde Jenaplanschool. Dit houdt o.a. in dat alle stamgroepleiders een erkende Jenaplanopleiding hebben genoten en/of een deelcertificaat hebben behaald en/of een certificering binnen het ontwikkelings- of ervaringsgerichte onderwijs hebben.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een stamgroepleider van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het (brede) school team bestaat uit stamgroepleiders, onderwijsassistenten, directeur, een intern begeleider, vakleerkrachten, ict-er, pedagogisch medewerkers en een administratieve kracht. Ieder jaar presenteren we ons middels een boekje waarin we ons aan alle ouders voorstellen. Ook is er persoonlijke info te vinden op de website.


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

NOG IN TE VULLEN....?

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd
De kinderen krijgen voldoende tijd om zich de leerstof eigen te maken (minimaal 7520 lesuren per kind in de acht jaar dat zij onze school bezoeken). Een overzicht van de tijd die wordt besteed aan de verschillende leer- en vormingsgebieden is terug te vinden in het ritmisch weekplan van elke groep, dat onderdeel uitmaakt van de groepsmap. In de groepsmap zijn alle lijsten, overzichten en formulieren opgenomen die nodig zijn voor het plannen (wat, wanneer, waarmee en hoe), noteren (vorderingen en resultaten) en evalueren van de activiteiten en de leeropbrengsten hiervan. Ieder schooljaar hebben we maximaal zeven zogenaamde onderbroken weken (met vier lesdagen). Ook dit is één is van de eisen van het ministerie van onderwijs. De onderwijsinspectie let erop dat de scholen voldoende uren onderwijs geven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

BSO - VSO - Peutergroep
Op ons schoolterrein staat een unit; deze is prachtig ingericht voor BSO, VSO en Peuteropvang. De organisatie en de uitvoering hiervan zijn in handen van Groene Kinderopvang 't Werkel.

Iedere dag, na schooltijd, is er opvang door een vaste pedagogisch medewerker (tot 18.00 uur).

Groene Kinderopvang 't Werkel biedt ook peuteropvang voor peuters van 2-4 jaar. Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag van 7.00 uur tot 18.00 uur voor 52 weken per jaar.

Met de komst van de peutergroep ‘de Egels’ kan ook de voorschoolse opvang in Heerde gerealiseerd worden. Dit betekent dat op maandag, dinsdag en donderdag er voorschoolse opvang wordt aangeboden van 7.00 tot 8.30 uur. Tijdens de voorschoolse opvang staat de ontbijttafel klaar. Wanneer u dit wenst kunnen uw kinderen gebruik maken van het ontbijt. Voor het ontbijt worden geen extra kosten in rekening gebracht. Zowel de Peutergroep als de VSO wordt verzorgd door Marjolein Reuvekamp; de BSO wordt verzorgd door Charlotte Docter.

Bent u nieuwsgierig naar onze BSO, de VSO of de peuteropvang? Stap gerust eens binnen om een kijkje te nemen. Liever telefonisch contact? Belt u dan met Mariëlle Hettinga (038-2040389); zij is de drijvende kracht achter Groene Kinderopvang 't Werkel. Is Mariëlle niet aanwezig; vraagt u dan naar Esther? Ook zij is uitstekend van alles op de hoogte en kan u prima verder helpen. Bezoek ook de website www.twerkel.nl voor meer informatie.

Terug naar boven