Jenaplanschool Heerde

Beatrixweg 30 8181 LE Heerde

Méér dan een school

In het kort

Toelichting van de school

Jenaplanschool Heerde, méér dan een school
De kern van het Jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Op onze school staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. We willen dus niet alleen kwalitatief uitstekend en vernieuwend onderwijs bieden, maar ook een kwalitatief uitstekende pedagogische omgeving die er op gericht is onze kinderen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke wereldburgers.

U bent van harte welkom op onze school om onze werkwijze te zien en te ervaren. Wij maken graag kennis met u!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenleven in een stamgroep
  • Betekenisvol leren
  • Gesprek, spel, werk, viering
  • Zorgdragen voor onze omgeving
  • Stamgroepwerk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

U ziet hier het aantal kinderen dat op 1 oktober stond ingeschreven op onze school. In het verleden hebben wij een tijdelijke stop gehad, waardoor er een lichte daling was in het aantal. Nu zien wij een lichte stijging. Gedurende het schooljaar kan het aantal kinderen wijzigen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven