Jenaplanschool Heerde

Beatrixweg 30 8181 LE Heerde

Jenaplanschool Heerde

In het kort

Toelichting van de school

Jenaplanschool Heerde, méér dan een school
De kern van het Jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Op onze school staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. We willen dus niet alleen kwalitatief uitstekend en vernieuwend onderwijs bieden, maar ook een kwalitatief uitstekende pedagogische omgeving die er op gericht is onze kinderen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke individuen.

U bent van harte welkom op onze school om onze werkwijze te zien en ervaren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Excellent onderwijs
  • Vernieuwend onderwijs
  • Openbare identiteit
  • Onderzoekend leren
  • Leren samen leven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

U ziet hier het aantal kinderen dat op 1 oktober stond ingeschreven op onze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal iets wijzigen. 

Samenleven in een stamgroep                                                                                                                                                       
Kinderen leren en werken met elkaar in stamgroepen. We hebben elkaar nodig: kinderen, stamgroepleiders en ouders. Met elkaar zorgen we voor een sfeer waar iedereen zich thuis voelt. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Zo is elk kind een keer de jongste, maar ook een keer de oudste in een groep. Van minder wetende naar meer wetende; elkaar helpen en uitleggen aan de ander is een ultieme manier om te leren. De stamgroepleider is er om te stimuleren en te begeleiden in dit proces.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven