Kristal Gereformeerde basisschool

Griftstraat 8 8181 VZ Heerde

Schoolfoto van Kristal Gereformeerde basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een groepsleerkracht proberen we altijd een vervanger te vinden. Dit wordt centraal geregeld door de schoolvereniging Florion. Als er geen vervanger beschikbaar is proberen we in het team iemand te vinden die extra wil werken. Lukt dat ook niet dan overleggen we wat we doen. Lukt het echt niet en zijn er geen andere oplossingen dan hebben we geen andere keuze dan thuisonderwijs aan te bieden of de klas thuis te laten. Dat willen we natuurlijk niet maar door het lerarentekort is er soms geen andere optie. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is gehuisvest in MFA de Heerd. In de Heerd zijn ook de bibliotheek, het cultuurplein, een theaterzaal, gymzaal en speellokaal gehuisvest. We maken veel gebruik van deze voorzieningen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Zowel de kinderopvang als Kristal zorgen voor een warme overdracht van de peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool. Kinderen die bij Kristal binnenkomen met een VVE indicatie volgen we via ons observatiesysteem KIJK!. Indien nodig hebben we contact met de logopedie of kinderopvang om deze leerlingen optimaal te laten ontwikkelen. Dit gaat altijd in overleg met en met toestemming van ouders. 

Terug naar boven