Kristal Gereformeerde basisschool

Griftstraat 8 8181 VZ Heerde

Schoolfoto van Kristal Gereformeerde basisschool

In het kort

Toelichting van de school

GBS Kristal is een school waar Gods Woord de Bijbel, centraal staat. Waar de Here God zelf centraal staat. Waar we bidden, zingen om het te eren, luisteren naar verhalen uit de Bijbel en daarvan leren. GBS Kristal is ook een school waar je leert rekenen, spellen en lezen en waar je leert over de wereld om je heen. We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van de kinderen op creatief gebied. Handvaardigheid, tekenen, muziek komen ruim aan bod op school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie & Puur
  • Betrokkenheid
  • Creativiteit
  • Diversiteit
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven