CBS Het Talent

Rhijnsburglaan 7a 8181 XW Heerde

  • Een school met sterren. Elke 'ster' willen we laten schijnen.
  • Kinderen krijgen op bepaalde momenten 
les van een vakdocent van het Cultuurplein.
  • Kinderen stellen hun eigen bereikbare doelen bij IPC.
  • 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus denk ik dat ik het wel kan'
  • We stimuleren kinderen om gezond te eten en doen mee aan de actie om fruit 
op school aan te bieden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht maken we gebruik van een bureau voor personeelsbemiddeling. Dit bureau probeert er voor te zorgen dat er een invaller komt. In het meest ongunstige geval zal een groep opgedeeld moeten worden of thuis moeten blijven. Dat laatste zal hopelijk in de praktijk zo weinig mogelijk voorkomen. We merken dat de invalpool door de vraag naar leerkrachten en een gebrek op de arbeidsmarkt van nieuwe leerkrachten voor het opdrogen van de invalpool zorgt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsstructuur.

Wij zien het als onze opdracht dat wij elk kind een passend onderwijsarrangement bieden. CBS Het Talent spant zich er daarom voor in dat alle kinderen, dus ook voor leerlingen met een ondersteuningsvraag, in hun eigen woonplaats naar school kunnen gaan. Mocht een school een kind met een ondersteuningsbehoefte geen hulp kunnen bieden, dan gaat deze school na of dit kind op een andere school in de gemeente, met een passend arrangement in de extra ondersteuning,zijn schoolloopbaan kan vervolgen. Pas wanneer geen enkele school een kind met een ondersteuningsvraag kan opvangen, vindt er een verwijzing plaats naar het speciaal (basis) onderwijs. In het SOP (Schoolondersteuningsplan) is het aanbod voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte weergegeven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang ’t Hummelhuis biedt dagelijks voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Voor schooltijd is uw kind vanaf 7.00 uur welkom. ’t Hummelhuis verzorgt een gezond ontbijt en zorgt dat uw kind veilig naar de klas wordt gebracht. Na schooltijd staan de vaste pedagogisch medewerkers tot 18.00 uur klaar om uw kind op te vangen.
Iedere middag wordt er een activiteit georganiseerd, ieder kind beslist zelf of het hieraan wil deelnemen. Ook tijdens studiedagen en schoolvakanties is de BSO geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. In de vakantie(s) maken ze er graag een feestje van wordt er uitgepakt met een speciaal vakantieprogramma. 
’t Hummelhuis biedt een veilige, ongedwongen en warme omgeving waarin het kind centraal staat. Ieder kind mag en kan zichzelf zijn.
Op www.hummelhuis.nl vindt u meer informatie over de BSO. Download hier het pedagogisch beleid of maak een proefberekening van uw netto kinderopvangkosten. Via de website is het ook mogelijk om uw kind aan te melden of een vrijblijvende rondleiding aan te vragen. 

Terug naar boven