CBS Het Talent

Rhijnsburglaan 7a 8181 XW Heerde

  • Een school met sterren. Elke 'ster' willen we laten schijnen.
  • Kinderen stellen met de leerkracht hun eigen bereikbare doelen
  • We zijn het jaar  gestart met een viering onder het thema; 
Wat zie jij?
  • We geven kanjerlessen, waardoor kinderen zich bewust worden van zichzelf en eraan werken om een kanjer te zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de site van CBS Het Talent, 

CBS Het Talent is  -Een school met sterren - De naam van de school staat voor onze missie. Elk  kind kan bij ons optimaal groeien in, sociaal, cognitief en creatief opzicht. Het kind gaat bloeien als het zijn eigen talenten ontdekt en als het de ruimte krijgt om met andere talenten op school om te gaan, en deze in het leren en leven op en rond de school te delen. De visie van Het Talent is uitgewerkt in sterren. We zien de ster als een symbool voor helderheid, warmte en koers. “Iedereen telt en elke ster mag haar of zijn licht geven in onze samenleving”. Elke ster in onze missie is nauw verbonden aan de talenten van kinderen en volwassenen die betrokken zijn bij onze school Het Talent. Onze school is gehuisvest in de Brede school 'De Rhijnsberg'. U bent van harte welkom onze school en onze werkwijze te zien en ervaren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit bepaalt de koers
  • Talentontwikkeling centraal
  • Samen ervoor gaan
  • Opbrengstgericht
  • Thematisch onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
356
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven