Basisschool de Ravelinde

Bloemendaele 4 3218 XA Heenvliet

Schoolfoto van Basisschool de Ravelinde

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Samenwerkingsschool De Ravelinde. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Op BS De Ravelinde proberen we een evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het aanleren van praktische vaardigheden en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling t.b.v. aansluiting op de maatschappij nu en in de toekomst. Dit bereiken wij door te werken aan een gedegen en uitgebreide kennisopbouw bij de leerlingen. Wij hanteren daarbij een bewezen, effectief instructiemodel. Vanuit de wetenschap laten wij ons informeren over hoe kinderen leren. Kennis gaat vooraf aan vaardigheden. De leerkracht dichten wij in dit proces een belangrijke rol toe.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven