KC De Molenwerf

Molenwerfslaan 7 2103 TC Heemstede

Schoolfoto van KC De Molenwerf

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als team van de Molenwerf zijn we erg blij met dit mooie resultaat. Fijn dat onze kinderen de school zo'n mooi cijfer geven. De inzet van onze leerlingenraad zal hier zeker aan bijdragen.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Vanwege het te lage aantal respondenten is het onderzoek van schooljaar 2022-2023 niet betrouwbaar gebleken. Daarom zal in schooljaar 2023 - 2024 een vervolg komen op het oudertevredenheidsonderzoek. 

Uit de ontvangen feedback is gebleken dat een groter aantal ouders gestart is met de vragenlijst en vroegtijdig het beantwoorden is gestopt. Dit omdat de ouders de school niet herkende in de vragen en er geen objectief antwoord gegeven kon worden. Hier zullen we in het vervolgonderzoek rekening mee houden. 

We zijn blij met het resultaat, alhoewel het minder betrouwbaar is gebleken. Er is één vraag waar we nader onderzoek naar zullen doen. Deze nemen we mee in het jaarplan voor schooljaar 2023-2024.  

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven