KC De Molenwerf

Molenwerfslaan 7 2103 TC Heemstede

Schoolfoto van KC De Molenwerf

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Kindcentrum de Molenwerf. 

Op deze site vindt u objectieve informatie over ons Kindcentrum, afdeling onderwijs. De gegevens zijn gegenereerd uit gegevens die bekend zijn bij de Onderwijsinspectie en DUO. Als u graag meer informatie wilt over de school, nodigen wij u van harte uit een kijkje te nemen op onze website www.kcdemolenwerf.nl of een afspraak te maken voor een rondleiding en gesprek.

Ons motto is: 'Het mooiste wat je kunt worden ben jezelf’ 

Ons kindcentrum is klein en overzichtelijk. Er is veel aandacht voor elkaar en voor persoonlijk contact. Belangrijk is de sfeer van saamhorigheid en betrokkenheid. Er is rust en ruimte om jezelf te kunnen zijn, om te ontdekken, spelen, leren en presteren. Wij geven innovatief Unitonderwijs waarbij les gegeven wordt in kleine groepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Talenten ontdekken
  • Samen leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij bieden een volledig dag arrangement. U kunt uw kind vanaf 7.45 uur brengen. Uw kind wordt tot aanvang van de lessen opgevangen door één van de leerkrachten. Wij hebben een continurooster. Uw kind eet tussen de middag op school met de leerkracht en wordt daarna opgevangen door een pedagogisch medewerk(st)er en 2 vrijwilligers van Casca. Lunchen op school is niet verplicht. Uw kind mag thuis een broodje eten. U betaalt dan uiteraard niets. Uw kind kan ook gebruik maken van naschoolse opvang. Deze wordt ook verzorgd door Casca. Uw kind blijft in hetzelfde gebouw omdat wij een Brede School zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven