Voorweg Basisschool

Voorweg 24 2103 ST Heemstede

Voorweg vroeger.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina is bestemd voor u als ouder en/of verzorger van een (toekomstige) leerling van de openbare basisschool Voorweg. Deze schoolpagina geeft een handig overzicht van alle belangrijke informatie omtrent de Voorwegschool. De medezeggenschapsraad heeft met de inhoud van deze schoolpagina ingestemd. Nieuwe ouders nodigen wij uit voor een rondleiding en een kennismaking met onze school.

Onze uitgangspunten

Het onderwijs op de Voorwegschool is gericht op de ontwikkeling van de leerlingen in brede zin. We doen er alles aan om hen verder te helpen in de wereld. We bereiden ze voor op een zinvol, verantwoord en zelfstandig leven. Daarom ligt niet alleen de nadruk op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook op persoonlijke groei. We besteden veel aandacht en tijd aan de sociale omgeving, op school en daarbuiten. We onderscheiden grofweg vijf aandachtsgebieden: sociale vaardigheden, veiligheid, groeien/leren, zelfstandigheid, en plezier.

Heeft u na het lezen van de pagina nog vragen of wilt u een persoonlijk gesprek, dan bent u van harte welkom en maken wij graag een afspraak met u. Nieuwe ouders nodigen wij uit voor een rondleiding en een kennismaking met onze school.

Namens het team van de Voorwegschool, 

Marco Dekker, directeur. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociale vaardigheden
  • Veiligheid
  • Groeien/leren
  • Zelfstandigheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven