Katholieke Basisschool De Ark

Van der Waalslaan 37 2105 TC Heemstede

Als het even kan pakken we uit met bijzondere leeractiviteiten tijdens onze thema's die we vormgeven volgens de Noordwijkse Methode.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de aannames die we op De Ark al hadden, kinderen voelen zich veilig en komen met plezier naar school. Zij geven de school een hoog rapportcijfer, daar zijn we trots op

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven