Katholieke Basisschool De Ark

Van der Waalslaan 37 2105 TC Heemstede

  • Niet alleen kinderen leren op De Ark, ook de leerkrachten en leraren in opleiding leren elke dag weer iets nieuws.
  • Als het even kan pakken we uit met bijzondere leeractiviteiten tijdens onze thema's die we vormgeven volgens de Noordwijkse Methode.
  • De Ark valt onder het bestuur van stichting Jong Leren, met als motto 'Wij geven ruimte, wij dagen uit, wij leren samen!'

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de aannames die we op De Ark al hadden, kinderen voelen zich veilig en komen met plezier naar school. Zij geven de school een hoog rapportcijfer, daar zijn we trots op!

De kinderen geven aan dat zij zich weinig gepest voelen.

De verdeling van zeer positieve of negatieve antwoorden is evenwichtig over de groepen verdeeld. Er is geen groep die opvallend positief of opvallend negatief scoort ten opzichte van de andere groepen.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven