Katholieke Basisschool De Ark

Van der Waalslaan 37 2105 TC Heemstede

Als het even kan pakken we uit met bijzondere leeractiviteiten tijdens onze thema's die we vormgeven volgens de Noordwijkse Methode.

Het team

Toelichting van de school

De Ark vindt een brede ontwikkeling van het kind belangrijk. Voor de vakken muziek en voor bewegingsonderwijs en dans zijn er vakleerkrachten in de school. Tijdens de vakateliers van de Noordwijkse Methode is er ook aandacht voor creatieve vakken zoals beeldende vorming, podiumkunsten, cultureel erfgoed, literatuur en creatief schrijven en film- en audiovisuele eductatie. Daarnaast vinden we het belangrijk om met de kinderen naar buiten te gaan: de natuur in, buitenlessen, de moestuin en aandacht voor het milieu.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt in beginsel in het team opgelost met leerkrachten die een dag extra willen werken. Daarnaast kan een beroep gedaan worden op de vervangingspool van de stichting Jong Leren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Door inzet van extra ondersteuners, krijgt de groepsleerkracht meer ruimte om de leerlingen zonder specifieke hulpbehoefte te begeleiden.

Door wie worden de kinderen nog meer ondersteund?

  • Remedial teacher voor extra hulp aan kinderen, bijvoorbeeld dyslexie, autisme, dyscalculie of een taalontwikkelstoornis
  • Intern begeleidster voor bewaken juiste zorg aan elk kind
  • Plusklasleerkracht voor uitdagend onderwijs aan kinderen die zeer begaafd zijn
  • Onderwijsassistente voor hulp in alle groepen waar kinderen extra instructie of uitdaging nodig hebben
  • Oud-leerkrachten en andere vrijwilligers ter ondersteuning van het lees- en rekenproces
  • Specialist onderwijs en jeugdzorg

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het werken aan de thema's van de Noordwijkse Methode vindt gedurende de gehele lesdag plaats in de verschillende hoeken en activiteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle leerlingen hebben 2 maal per week bewegingsonderwijs en 1 maal per week muziekonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 wil De Ark toewerken naar inclusiever onderwijs olv Linda Veringa (zie toelichting aandachtsgebied sociaal emotioneel).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven