Katholieke Basisschool De Ark

Van der Waalslaan 37 2105 TC Heemstede

  • Niet alleen kinderen leren op De Ark, ook de leerkrachten en leraren in opleiding leren elke dag weer iets nieuws.
  • Als het even kan pakken we uit met bijzondere leeractiviteiten tijdens onze thema's die we vormgeven volgens de Noordwijkse Methode.
  • De Ark valt onder het bestuur van stichting Jong Leren, met als motto 'Wij geven ruimte, wij dagen uit, wij leren samen!'

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Door inzet van extra ondersteuners, krijgt de groepsleerkracht meer ruimte om de leerlingen zonder specifieke hulpbehoefte te begeleiden.

Door wie worden de kinderen nog meer ondersteund?

  • Remedial teacher voor extra hulp aan kinderen, bijvoorbeeld dyslexie, autisme, dyscalculie of een taalontwikkelstoornis
  • Intern begeleidster voor bewaken juiste zorg aan elk kind
  • Plusklasleerkracht voor uitdagend onderwijs aan kinderen die zeer begaafd zijn
  • Onderwijsassistente voor hulp in alle groepen waar kinderen extra instructie of uitdaging nodig hebben
  • (gepensioneerde) Leerkrachten ter ondersteuning van het lees- en rekenproces in de laagste groepen

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven