Algemeen Bijzondere Basisschool Icarus

Kerklaan 90 -92 2101 HS Heemstede

Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Icarus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van leerkrachten wordt geregeld volgens de CAO PO.
Voor de vervanging van het verlof hebben we twee aan onze school gekoppelde vaste invallers. Ook werken we samen met invalbureau Lukida waarbij kunstdocenten een dag kunstonderwijs voor een klas verzorgen. Daarnaast staan onze zeer ervaren onderwijsassistenten ook af en toe voor de klas.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de muziekdocent hebben wij ook een vakdocent bewegingsonderwijs en een vakdocent yoga. Een vrijwilliger geeft wekelijks kunstlessen aan een groep kinderen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het kleuteronderwijs behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven, Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming

Ons kleuteronderwijs is speels, maar niet vrijblijvend. Daarom gebruiken we een volwaardige leerlijn en een duidelijk lesdoel per activiteit. De leerlijnen hebben een heldere opbouw: eerst herhaling, daarna uitbreiding. Zo kunnen kleuters zich stap voor stap ontwikkelen.

Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen ontdekken. Ons onderwijs geeft ze daar alle ruimte voor, met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-watertafel.Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste ontwikkelingsmaterialen. Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal. Ze leren spelenderwijs. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast de gewone vakken wordt er aandacht besteed aan het vak muziek. Leren zingen, muziek maken en naar muziek luisteren dienen niet alleen een cultureel en artistiek belang, maar muziek maken en naar muziek luisteren heeft een positief effect op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen, en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het kinderbrein en aan sociale vaardigheden, nodig voor het samen spelen en samen werken. Samen muziek maken is een verrijking voor ons onderwijs. 

Door yogalessen brengen we hoofd en lichaam samen zodat ieder kind zichzelf kan en mag zijn. Een yogales bestaat uit verschillende delen; ademtechnieken, lichamelijke en ontspanningsoefeningen. Het maakt kinderen meer bewust van hoe hun lichaam functioneert, ze leren zich te concentreren. Deze oefeningen kunnen ze ook gebruiken tijdens de schooldag, bijvoorbeeld voorafgaand aan een toets. Visualisatie- oefeningen stimuleren kinderen hun fantasie aan te spreken, hierin leren ze het loslaten van hun omgeving. Aanraken is een eerste levensbehoefte en daarom is masseren een belangrijk onderdeel van de yogalessen. Op deze manier leren kinderen de ervaring van het aanraken. Kinderen leren te luisteren naar zichzelf, de ander en elkaars grenzen te respecteren. Het samenwerken met elkaar zorgt voor een goede sfeer onderling.

In alle groepen staat het vak kinderfilosofie op het lesprogramma. Filosoferen met kinderen is een van de pijlers van ons onderwijs. De leerkrachten worden in de klas gecoacht door Marja van Rossum van Groot Denkraam, professionele begeleider voor kinderfilosofie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De vaste onderdelen van ons onderwijsprofiel zijn:

  • Planmatig werken 
  • De leerresultaten
  • Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken
  • De bewaking van de leertijd
  • De instructievaardigheden
  • Het pedagogisch klimaat
  • Het klassenmanagement

We sluiten aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie en bij de vele kwaliteitsinstrumenten. Het zijn die elementen uit het primair proces die direct invloed hebben op de leerresultaten van de leerlingen. Het onderwijsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het onderwijskundig deel van het schoolplan en de onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. Op onze school is in het onderwijsprofiel beschreven hoe de school deze onderwijskwaliteit definieert en monitort. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven