Algemeen Bijzondere Basisschool Icarus

Kerklaan 90 -92 2101 HS Heemstede

Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Icarus

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school mag je zijn wie je bent, ook al ben je bezig dat te ontdekken. Wie je ook bent, je moet je op school vrij kunnen voelen om jezelf te zijn. Jezelf te zijn, of leren jezelf te zijn, met behoud van wederzijds respect en begrip in de omgang met anderen.

Onze school is gebouwd op het oudste duin van Heemstede. Er zijn negen lokalen, een speellokaal/ruimte voor naschoolse opvang, een computerlokaal en een grote gymzaal die voor een deel onder de grond ligt. De leslokalen zijn door middel van schuifwanden met elkaar verbonden. Het merendeel van de lokalen komt uit op een grote, lichte hal, die op zijn beurt grenst aan een prachtige binnentuin. Verder hebben wij een avontuurlijk schoolplein waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Authentiek
  • Betrokken
  • Creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van Icarus is stabiel, de verwachting is op basis van de aanmeldingen dat dit de komende jaren zo blijft. De leerlingen zijn verdeeld over negen groepen. Drie groepen 1/2 en van groep 3 t/m 8 ieder één groep. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven