Nicolaas Beetsschool

Sportparklaan 1 2103 VR Heemstede

  • Verscholen tussen het groen in een rustige omgeving.
  • Schoolfoto van Nicolaas Beetsschool
  • Schoolfoto van Nicolaas Beetsschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij de automatisch gegenereerde gegevens werd in 2014-2015 1 leerling onterecht niet meegerekend.
Bij het tellen van 100% van de leerlingen voor de gemiddelde score wordt deze gecorrigeerd: 538,8

Wat betreft de score op de CITO in relatie tot het gegeven schooladvies:
47% heeft op de CITO gescoord conform het gegeven schooladvies.
51% heeft op de CITO lager gescoord dan het gegeven schooladvies.
2% (1 leerling) heeft op de CITO nét een hoger niveau gescoord maar het advies handhaven we in overleg met de ouders.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2014 is de inspecteur op school geweest.
Het verslag is te lezen op de site van de inspectie.

Of direct te downloaden via een klik op deze link.

Terug naar boven