Nicolaas Beetsschool

Sportparklaan 1 2103 VR Heemstede

  • Verscholen tussen het groen in een rustige omgeving.
  • Schoolfoto van Nicolaas Beetsschool
  • Schoolfoto van Nicolaas Beetsschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het liefst werken we met leerstofklassen. Maar soms moeten we, door het aantal leerlingen, klassen samenvoegen.

Jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in groep 1/2.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De wijze waarop ondersteuning wordt geboden staat beschreven in het zorgplan van de school en in het onderwijsprofiel van de school.

Het onderwijsprofiel is gepubliceerd op de website van Passend Onderwijs: klik hier voor rechtstreekse link

Het zorgplan staat op de schoolwebsite:klik hier voor rechtstreekse link

Naast bovenstaande specialisten binnen school werken we nauw samen met organisaties/deskundigen die opvoedkundige of onderwijskundige ondersteuning bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven