Nicolaas Beetsschool

Sportparklaan 1 2103 VR Heemstede

  • Verscholen tussen het groen in een rustige omgeving.
  • Schoolfoto van Nicolaas Beetsschool
  • Schoolfoto van Nicolaas Beetsschool

In het kort

Toelichting van de school

De Nicolaas Beetsschool is een school waarin met en van elkaar leren centraal staat! Niet alleen voor de leerlingen. Dit geldt ook voor het team en in de samenwerking met ouders. Een uitstekende kennisbasis vinden wij heel belangrijk en dat zien wij als onze kernopdracht. In ons onderwijsaanbod richten wij ons daarnaast ook op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden die nodig zijn in de huidige maatschappij. Bijvoorbeeld samenwerken en kunnen doorzetten. Op onze schoolwebsite leest u hier meer over.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met en van elkaar
  • Samenwerken
  • Doorzetten
  • Zelbewust/zelfreflectie
  • Probleemoplossend denken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
381
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken formeel samen met Les Petits en Casca.
Opvang tijdens vrije schooldagen en vakanties wordt aangeboden door de externe organisaties.
Ouders moeten zelf de data aan de opvang doorgeven.

Er zijn ook nog andere aanbieders van naschoolse opvang die kinderen bij ons ophalen > Kidstopia, Schuylenburght, Midas.
Schuylenburght biedt ook voorschoolse opvang aan.

De bijdrage voor de tussenschoolse opvang is wettelijk een vrijwillige bijdrage.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven