Heliomare Onderwijs

De Velst 1 1963 KL Heemskerk

Schoolfoto van Heliomare Onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt binnen de school geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Stichting Heliomare Onderwijs ondersteunt op diverse locaties in Noord-Holland leerlingen van vier tot 20 jaar, van laag zeer moeilijk lerend tot en met havo leerlingen. Wij ondersteunen leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, of niet-aangeboren hersenletsel, zodat zij zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen functioneren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Alle leerlingen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving. We zijn ervan overtuigd dat de cognitieve ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen wordt versterkt door aan te sluiten bij de talenten en interesses van kinderen en deze te ontwikkelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven