Heliomare Onderwijs

De Velst 1 1963 KL Heemskerk

Schoolfoto van Heliomare Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Het SO Heliomare onderwijs in Heemskerk is één van de locaties van Heliomare Onderwijs. We zijn een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking, langdurige ziekte en/of een vorm van aan autismeverwante stoornis in de leeftijd van vier tot en met twaalf/dertien jaar. Ons doel is de leerlingen voor te bereiden op een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij op het gebied van werken (betaald en onbetaald), wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig samen groeien
  • de leerling centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Heliomare onderwijs SO en VSO BAD De Velst heeft op 1 december 2022:

165 SO leerlingen en 33 VSO BAD leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
95

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?