Otterkolken

Prof ten Doesschatestr 119 A 1963 AS Heemskerk

Schoolfoto van Otterkolken

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Otterkolken

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. De meeste kinderen kijken vol spanning uit naar het moment waarop ze naar school gaan. Ze willen graag nieuwe dingen leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen te spelen. Op Otterkolken vinden wij het belangrijk dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen ons onderwijsaanbod en bij voor- als naschoolse opvang de Otter. Wij willen uw kind uitdagen het beste uit zichzelf te halen door kennisoverdracht, onderzoekend en doelgericht te leren. Als ouder wilt u natuurlijk dat uw kind met veel plezier naar school gaat en het er naar zijn zin heeft. Op Otterkolken besteden wij daar veel aandacht aan omdat wij weten dat welbevinden de belangrijkste voorwaarde is om tot leren te komen. Gelukkige kinderen leren het meest! Lees onze schoolgids om als hulp bij het kiezen van de basisschool die aansluit bij de onderwijsbehoefte van uw kind. In deze gids leest u waar onze school voor staat en wat u als ouder van onze school mag verwachten. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Neem dan even contact op voor een afspraak. Tijdens een rondleiding beantwoorden wij graag uw vragen. U bent van harte welkom op Otterkolken, de juiste plek voor onderwijs en opvang onder één dak!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig & Sociaal
  • Gezonde school
  • Doelgericht leren
  • Klaar voor de wereld v. morgen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
324
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven